20.04.2016
Raportul anual al societății pe acțiuni ”BS-LEASING GRUP”

Raportul anual al societăţii pe acţiuni

"BS-LEASING GRUP"

 

 1. Perioada de gestiune: anul 2015
 2. Denumirea competa a emitentului: Societatea pe Actiuni "BS-LEASING GRUP"
 3. Numarul şi data inregistrare de stat a emitentului:1003600077220 din 15.07.03
 4. Sediul societăţii: Republica Moldova mun. Chisinau str. Petru Rares, 36
 5. Principalele genuri de activitate: leasing financiar
 6. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului:

Director - Timco Octavian

Contabil-Şef – Tabre Oxana

Preşedintele Societătii - Crivceanschi Elena

 1. Informaţia privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în registrul de stat al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie):

Tip valori mobiliare

Codul ISIN

Numărul valorilor mobiliare, unităţi

Valoare nominală a valorilor mobiliare, lei

Termen de circulaţie

Numărul valorilor mobiliare

Răscumpărate pe parcursul perioadei de gestiune

Achiziţionate pe parcursul perioadei de gestiune

Acţiuni ordinare

MDGINA1004

70 000

100

x

-

-

Acţiuni preferenţiale

-

-

-

-

-

-

Obligaţiuni

-

-

-

-

-

-

 1. Capital social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 7.000.000 lei
 2. Numărul de acţionari înregistraţi registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 3
 3. Lista filialelor şi reprezentanţilor emitentului: nu sunt
 4. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia: nu sunt
 5. Informaţia privind registratorul: RI „SOLIDITATE” S.A. mun. Chişinău, str. Feredeului, 4, tel.(022) 54-93-20, Director Ciornîi Andrei
 6. Informaţia despre obligaţiunile financiare neonorate: nu sunt

 

 

Bilanţ contabil rezultativ la 1 ianuarie 2016

 

Posturile bilantului

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

Activ

231 568 830 

210 561 672 

1. Active imobilizate

100 465 550 

84 824 845 

1.1. Imobilizări necorporale

160

1 197

1.2. Mijloace fixe

5 241 429

4 279 379

1.3. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

208 340

208 340

1.4. Creanţe pe termen lung

63 833 802

45 427 346

1.5. Avansuri acordate pe termen lung

 

14 743 875

1.6. Alte active imobilizate

31 181 819

20 164 707

 

 

 

2. Active circulante

131 103 280 

125 736 828 

2.1. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

24 696

32 239

2.2. Mărfuri

7 162 410

 

2.3. Creanţe comerciale

23 530 426

20 612 184

2.4. Avansuri acordate curente

25 721 730

57 986 404

2.5. Creanţe ale bugetului

1 408 865

216 914

2.6. Alte creanţe curente

11 026 897

16 838 101

2.7. Numerar în casierie şi la conturi curente

29 872 202

4 351 091

2.8. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

 

455 891

2.9. Alte active circulante

32 356 054

25 244 004

Pasiv

231 568 830

210 561 672

3. Capital propriu

87 194 958

90 767 245

3.1. Capital social si suplimentar

7 000 000

7 000 000

3.2. Rezerve

3 107 940

3 107 940

3.3. Profit nerepatrizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenţi

77 087 018

77 087 018

3.4. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

 

3 577 273

 

 

 

4. Datorii pe termin lung

101 014 781

46 572 847

4.1. Credite bancare pe termen lung

69 832 962

26 408 140

4.2. Alte datorii pe termen lung

31 181 819

20 164 707

 

 

 

5. Datorii curente

43 359 091

73 221 580

5.1.Credite bancare pe termen scurt

9 525 440

44 195 865

5.2. Datorii comerciale

516 218

578 724

5.3. Datorii faţă de părţile afiliate

 

2 432 400

5.4. Avansuri primate curente

674 369

666 471

5.5. Datorii privind asigurările sociale şi medicale

68 148

19 251

5.6. Datorii faţă de buget

37 079

66 228

5.7. Venturi anticipate curente

32 188 398

25 060 374

5.8. Alte datorii curente

349 439

202 267

 

Darea de seama rezumativa privind rezultate financiare la data raportata:

 

Indicatori

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

Venituri din vinzări

149 175 416

65 078 558

Alte venituri din activitatea operaţională

4 019 336

2 115 189

Venituri din alte activităţi

1 882 323

41 661 586

Total venituri

155 077 075

108 855 333

Variaţia stocurilor

 

 

Costul vînzărilor mărfurilor vîndute

138 118 637

56 765 295

Cheltuieli privind stocurile

 

 

Cheltuieli cu personalul privind retribuirea muncii

1 401 307

1 516 943

CASS obligatorii şi prime de asigurare obligatory de asistenţp medicală

365 231

415 572

Cheltuieli cu amortizarea şi depăşirea activelor imobilizate

371 652

337 857

Alte cheltuieli

9 456 496

45 613 320

Cheltuieli din alte activităţi

 

 

Total cheltuieli

149 713 323

104 648 987

Profit (pierdere) pînă la impozitare

5 363 752

4 206 346

Cheltuieli privind impozitul pe venit

658 933

629 073

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune

4 704 819

3 577 273

Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul anului de gestiune precident:

- rezerve prevăzute de statut

- profit nerepartizat a perioadei de gestiune

4 704 819

 

Numarul de acţionari

4

3

 

 

Director

 

S.A. "BS-LEASING GRUP"                                              Timco Octavian   

Ati procurat vreodata bunuri in leasing?
da, voi procura şi în continuare
da, însă nu voi mai procura
nu, nici nu planific
nu, însă planific să procur
nu ştiu ce înseamnă leasing
CURSUL COMERCIAL
Euro / MDL нет данных
USD / MDL нет данных
  

© 2008 Copyrights
BS Leasing Grup SA

Developed
by ITproLab SRL


 
COMPANIE LEASING CLIENTILOR PARTENERII CONTACTE
MD 2005, mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 36
Tel. (022) 603 933, Fax. (022) 603 934