09.12.2015

În atenţia acţionarilor

«BS-LEASING GRUP» S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că la 4 decembrie 2015 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor „BS-LEASING GRUP” S.A., care s-a desfăşurat cu prezenţa acţionarilor, cvorumul fiind de 60,81 %

 Conform ordinii de zi au fost adoptate următoarele decizii:

 

1.      S-a aprobat majorarea capitalului social al companiei prin intermediul emisiunii a VI-a de acțiuni cu suma de 4 000 000 lei;

 

 2.      S-a aprobat hotărîrea privind emisiunea suplimentară închisă a VI-a de acțiuni a 40 000 acțiuni ordinare nominative, de clasa I, cu valoarea nominală de 100 lei fiecare în valoare totală de 4 000 000 MDL, forma valorilor mobiliare: dematerializată, înscriere în contul personal, clasa valorilor mobiliare: clasa I, achitarea acțiunilor va fi efectuată cu mijloace bănești transferate de către subscriitori la contul curent în lei moldovenești deschis la BC "VICTORIABANK" S.A., fil. 26, cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: 50%, metoda de plasare a valorilor mobiliare: închisă, termenele inițiale și finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: 07.12.2015 - 30.12.2015, scopurile concrete de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii: sursele acumulate în urma emisiunii se îndreaptă la majorarea resurselor companiei necesare pentru dezvoltarea și desfășurarea activității ei de bază în domeniul leasing-ului financiar, organizarea procesului de plasare: de sine stătător, alte clauze esențiale ale emisiunii: 

 

a)  Societatea va încheia emisiunea înainte de termen în cazul plasării totale a valorilor mobiliare;

b) Acţionarilor li se acordă dreptul de preemţiune la emisiune în număr proporţional numărului de acţiuni care le aparţin la momentul adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare;

c)    restul acţiunilor emisiunii date, care au rămas nesubscrise vor fi anulate.

 

Subscrierea de către acţionari la pachetul de acţiuni ce le revine proporţional cotei pe care o deţin din emisiunea nouă de acţiuni se va efectua prin semnarea Contractului de subscriere la acţiuni la Emitent. 

 

Consiliului Societăţii

Relaţii la tel. (022) 603 931 

 

Ati procurat vreodata bunuri in leasing?
da, voi procura şi în continuare
da, însă nu voi mai procura
nu, nici nu planific
nu, însă planific să procur
nu ştiu ce înseamnă leasing
CURSUL COMERCIAL
Euro / MDL нет данных
USD / MDL нет данных
  

© 2008 Copyrights
BS Leasing Grup SA

Developed
by ITproLab SRL


 
COMPANIE LEASING CLIENTILOR PARTENERII CONTACTE
MD 2005, mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 36
Tel. (022) 603 933, Fax. (022) 603 934